Bác sỹ

Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú – Trường Đại học Y Hà Nội

Bác sỹ chuyên ngành thần kinh nhi

Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú – Bác sỹ bệnh viện Bạch Mai

Giảng viên Đại học Y Hà Nội

.
.
.
.