Tầm nhìn

Th422

Tầm nhìn

Hoang Van
  • Xây dựng một môi trường kết hợp giữa can thiệp y tế và giáo dục đặc biệt, đảm bảo một nền giáo dục và chăm sóc có chất lượng.
  • Tạo môi trường can thiệp chất lượng, có chuyên môn, hiệu quả, tôn trọng sự cá biệt, giúp mỗi trẻ phát triển tối đa khả năng của bản thân và nâng cao khả năng hòa nhập cộng đồng.
  • Kết nối, phối hợp với các chuyên gia về lĩnh vực y tế, giáo dục, xã hội để tạo một mạng lưới dịch vụ hoàn hảo, phù hợp, đáp ứng tối đa các nhu cầu của trẻ và gia đình trẻ khuyết tật.
  • Hướng tới là một trung tâm có khả năng nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật của Việt Nam và trên thế giới, thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác với các cá nhân, tổ chức chuyên môn trong và ngoài nước.

 

.
.
.
.