Lứa Tuổi 2-3 Tuổi

Một số bài tập phát triển vận động chân thô dành cho trẻ 2 – 3 tuổi

Một số bài tập phát triển vận động chân thô dành cho trẻ 2 – 3 tuổi

admin

Lứa tuổi 2 - 3 tuổi, trẻ có thể tập bước đi và chơi một số trò chơi đơn giản sau khi được nhìn hướng dẫn. Lứa tuổi này trẻ đã có phản ứng tích cực hơn với những kích thích về thính giác, thị giác, theo đó nhận thức về thế giới bên ngoài cũng dần gia tăng. Bố mẹ có thể cho con thử sức với các trò...

Một số bài tập phát triển vận động tay thô dành cho trẻ 2 – 3 tuổi

Một số bài tập phát triển vận động tay thô dành cho trẻ 2 – 3 tuổi

Hoang Van

Lứa tuổi 2 - 3 tuổi, trẻ có thể cầm nắm và chơi một số trò chơi đơn giản sau khi được nhìn hướng dẫn. Lứa tuổi này trẻ đã có phản ứng tích cực hơn với những kích thích về thính giác, thị giác, theo đó nhận thức về thế giới bên ngoài cũng dần gia tăng. Bố mẹ có thể cho con thử sức với các trò chơi...

.
.
.
.